Ashi Waza (Foot Techniques)

 1. Ashi Guruma

 2. De Ashi Barai

 3. Hane Goshi Gaeshi

 4. Harai Goshi Gaeshi

 5. Hiza Guruma

 6. Kosotogari

 7. Kouchigari

 8. Oguruma

 9. Okuri Ashi Harai

 10. Osotogari

 11. Osoto Guruma

 12. Osoto Otoshi

 13. Ouchi Gaeshi

 14. Ouchigari

 15. Sasae Tsurikomi Ashi

 16. Tsubame Gaeshi

 17. Uchi Mata

 18. Uchi Mata Gaeshi

Leave your comments

Back to Judo